جلوگیری از پوسیدگی با آموزش بهداشت و فلورایدتراپی

جلوگیری از پوسیدگی ها با آموزش بهداشت و فلورایدتراپی

در مرحله اول در این مطب دندانپزشکی، بیماران از ابتدا توسط بهداشتکار دهان و دندان , روش مسواک زدن و استفاده صحیح از نخ دندان را آموزش می بینند زیرا کلید موفقیت تمام درمانهای دندانپزشکی آگاهی از چگونگی بهداشت صحیح دهان و دندان می باشد. در مرحله دوم در صورت نیاز درمانهایی مانند جرمگیری و بروساژ در تکمیل بهداشت اعمال شده در خانه انجام می گیرد. و در نهایت به جهت افزایش مقاومت دندانها به پوسیدگی در آینده، در صورت نیاز درمانهای فلورایدتراپی نیز پیشهاد می شود.

.