جهت جمع آوری اطلاعات راجع به درخواست های بیماران مبنی بر ارتقا زیبایی لبخند در جلسه نخست سعی بر ارتباط با بیمار در فضایی صمیمانه و عاری از استرس خواهد شد . در این جلسات معمولا نیاز به گرفتن عکس های خارج دهانی از صورت بیمار در زوایای مختلف خواهد بود که در جلسات آتی همراه با رادیوگرافی های دندانی با بیمار راجع به نحوه انجام درمان طول مدت درمان هزینه درمان و سایز نکات لازم صحبت خواهد شد.

لازم به ذکر است این مرکز جهت بهبود و ارتقا نتیجه نهایی درمان های زیبایی مجهز به لابراتوار تخصصی میباشد.