کاشت دندان یا ایمپلنت

کاشت دندان یا ایمپلنت

منظور از کاشت ایمپلنت , استفاده از پیچ هایی از جنس تیتانیوم در استخوان بوده که پس از آن قسمت تاج با پروتز (روکش) جایگزین میشود.
قرار دادن ایمپلنت در ناحیه قدامی برای جایگزینی دندان های آسیب دیده یا از دست رفته نیاز به ارزیابی بسیار دقیق قبل از شروع درمان دارد.
در حقیقت اگر در شروع ارزیابی دقیق صورت نگیرد , ریسک بالایی وجود دارد که به نتیجه رضایت بخشی در انتهای درمان نرسیم.

قبل

کاشت دندان یا ایمپلنت

.

کاشت دندان یا ایمپلنت

.

کاشت دندان یا ایمپلنت

بعد

کاشت دندان یا ایمپلنت

.