سفید کردن دندانهای عصب کشی شده در مطب

در این موارد نیاز است که حفره ای در سمت پالاتال یا زبانی دندان ایجاد شود و از طریق آن مواد سفید کننده  داخل حفره قرار گیرد. در این روش گاها بنا به تصمیم دندان پزشک , مواد سفید کننده , به مدت یک هفته داخل دندان باقی خواهد ماند که این تکنیک نیز 3 الی 4 بار قابل تکرار است.

قبل

سفید کردن دندانهای عصب کشی شده در مطب

بعد

سفید کردن دندانهای عصب کشی شده در مطب

.