درمان های پروتزی

درمان های پروتزی

درمانهای پروتزی شامل درمان هایی می شود که نیازمند قالب گیری و ساخت ترمیم ها یا روکش ها در لابراتوار یا در مطب با دستگاههای مخصوص تراش هستند.
به جهت ارتقاء و بهبود طرح لبخند، نیاز به آنالیز دقیق اندازه های صورتی و ارتباط لب و دندان در حال استراحت یا حین صحبت کردن هست که در جلسات اولیه با تهیه فوتوگرافی های با زوایای مختلف این ارزیابی به طور دقیقی صورت می پذیرد. و در نهایت براساس نیاز بیمار، هزینه مورد نظر  و انتخاب نوع ماده اعم از روکش سرامیکی یا روکشهای سرامیک متصل به فلز طرح درمان داده خواهد شد .

روکش سرامیکی

روکش pfm

.