پوسیدگی دندان و بیماری های مرتبط با لثه

بیماری مرتبط با لثه یک بیماری التهابی است که در اثر تجمع  میکرو ارگانیسم های موجود در پلاک میکروبی ایجاد می شود. این بیماری در صورتی که به موقع درمان نشود می تواند به بافتهای زیرین یعنی استخوان نگهدارنده ی دندانها نیز، صدمه بزند. که در نهایت دندانها به تدریج لق شده و در موارد شدیدتر حتی منجر به از دست رفتن آنها می گردد.
چگونگی درمان :
برای موفقیت در درمان , ارتقا سطح بهداشت دهان و دندان از سوی بیمار الزامی است.
در صورت داشتن عاداتی همچون سیگار کشیدن , ترک آن می تواند موفقیت های درمان های لثه را به میزان چشمگیری افزایش دهد . فازهای درمان بیماری های لثه ای می تواند بسته به مورد تحت درمان , نیاز به جراحی نیز داشته باشد ولی گاها با انجام جرم گیری و بروساژ بافت های اطراف دندان سلامتی خود را باز خواهند یافت.

قبل

پوسیدگی دندان و بیماری های مرتبط با لثه

بعد

پوسیدگی دندان و بیماری های مرتبط با لثه

.