دکتر فاطمه رزمجو

بیوگرافی دکتر فاطمه رزمجو 
متخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی در اصفهان


دکتر فاطمه رزمجو  پس از فارغ التحصیلی در رشته دندانپزشکی عمومی در سال ۱۳۷۸ ، دوره تخصصی دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی در دانشگاه شیراز را ادامه و در سال ۱۳۸۳ از این رشته فارغ التحصیل شدند و موفق به اخذ بورد تخصصی در رشته دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی گردیده است . همچنین ایشان در تاریخ ۱۳۸۵ به عضویت انجمن دندانپزشکان متخصص ترمیمی و زیبایی ایران و در تاریخ ۲۰۱۰ به عضویت آکادمی دندانپزشک زیبایی آمریکا درآمد.در این مرکز تخصصی با تمرکز بر دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی از جمله اصلاح طرح لبخند ، کامپوزیت ونیر ، پروتز ، لمینیت سرامیکی ، بلیچینگ ، ایمپلنت ، سایر خدمات تخصصی نیز با همکاری متخصصین مجرب انجام میگیرد.

  • نظام پزشکی ۷۸۶۱۵
  • متخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی
  • عضو انجمن متخصصین ترمیمی ایران
  • دارای بورد تخصصی
  • عضو آکادمی دندانپزشکی زیبایی آمریکا